Program ochrony środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą na lata 2028 – 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkuszu, za pomocą platformy ePUAP oraz na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty umieszczenia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami:

 


Drukuj