Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i możliwych sposobach ich dostarczenia znajdziesz w Kartach Usług Zespołu.


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21, (poziom 2)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 88 20

 


Przewodniczący Zespołu

Ilona Mączka-Kuś

tel.: 32 645 48 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • kierowanie wniosków na posiedzenie składu orzekającego, nadzór formalny i merytoryczny. Wnioskowanie o uzupełnienie dokumentacji medycznej
 • organizacja posiedzeń składów Orzekających Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Określanie trybu postępowania w sprawach
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom
 • zapewnienie prawidłowego składu członków zespołu. Wnioskowanie o powołanie, odwołanie, szkolenie członków zespołu
 • koordynacja pracy Zespołu w zakresie administracyjnym, merytorycznym i personalnym
 • akceptowanie skierowań na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • reprezentowanie Zespołu na zewnątrz

Sekretarz Zespołu

Justyna Frączek - Mędak

tel.: 32 647 87 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

zakres obowiązków: 

 • obsługa kancelaryjna oraz formalno-prawna Zespołu

Pracownicy Zespołu

Katarzyna Dębciuch

tel.: 32 647 87 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • wydawanie kart parkingowych, wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej, udzielanie informacji o zasadach i trybie postępowania orzeczniczego

Paulina Gałka

tel.: 32 647 88 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • udzielanie informacji o trybie i zasadach postępowania orzeczniczego obsługa  petenta, przyjmowanie wniosków

Anna Baran

tel.: 32 647 88 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • udzielanie informacji o trybie i zasadach postepowanie orzeczniczego obsługa  petenta, przyjmowanie wniosków

Szczegółowy zakres działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu

 • Realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym:
  • przyjmowanie wniosków, obsługa interesantów oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych w toku procedury orzeczniczej
  • powoływanie, organizacja, obsługa i protokołowanie posiedzeń składów orzekających – rozpatrywanie spraw przez Członków Zespołu i wydawanie orzeczeń; przyjmowanie, rozpatrywanie i przesyłanie odwołań do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie)
  • realizacja standardów w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz zaleceń organów merytorycznie nadrzędnych, Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  • kierowanie na badania specjalistyczne niezbędne do prawidłowego wydania decyzji, wykonywane w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  •  w Krakowie osób ubiegających się o zaliczenie do stopnia niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami w tym zakresie
  • prowadzenie Rejestru Osób Niepełnosprawnych w powiecie, wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Rejestru Osób Orzekanych o Niepełnosprawności
  • administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi w ramach Elektronicznego Krajowego Rejestru Osób Orzekanych o Niepełnosprawności i w ramach prowadzonych postępowań i spraw
  • wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i ich duplikatów; przyjmowanie wniosków, wystawianie legitymacji - wprowadzanie danych, przesyłanie ich do Wytworni Papierów Wartościowych i wydawanie legitymacji wnioskodawcom
 • Prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych oraz osób, którym wydano legitymacje osoby niepełnosprawnej, wydano karty parkingowe, wydawanie orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, o umorzeniu postepowania, wydawanie postanowień o pozostawieniu spraw bez rozpoznania i gromadzenie danych, w tym zakresie w ramach Elektronicznego Krajowego rejestru osób Orzekanych o Niepełnosprawności
 • Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieka i rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczenia w poruszaniu się
 • Przygotowanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Zespołu i przekazywanie ich do Wojewody i Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wnioskowanie o powoływanie i odwoływanie członków Powiatowego Zespołu Orzekania do Starosty
 • Kierowanie na szkolenia i nadzór merytoryczny nad przygotowaniem członków zespołu na szkolenie i egzamin do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie  prowadzące do uzyskania zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i szkolenia instruktażowe
 • Przygotowanie i realizacja umów zlecenia oraz planowanie wydatków z tym związanych na dany rok kalendarzowy
 • Wnioskowanie i przygotowywanie projektów uchwał dotyczących powoływania i odwoływania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Planowanie wydatków w zakresie realizowanych zadań, planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, w szczególności realizacja zawieranych umów zleceń na dany rok kalendarzowy
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
  • pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wydawanych orzeczeniach
  • toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami zajmującymi się  realizacją ubezpieczeń społecznych

 


Drukuj