Środa, 7-06-2023
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLVI SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 7 czerwca (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Uwaga informacja!

Informujemy, że na jezdni obwodnicy Bolesławia powstało zapadlisko.

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim!

Ruszyło głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych ZWM przeznaczy 14 mln zł.

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności Olkuszu, informuje, że w dniu 5 maja 2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852).

Zgodnie z art. 10 tej ustawy z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.11).

Jednocześnie w art. 23 ustawodawca wprowadził zmiany, które przedstawiają się następująco:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1.  upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2.  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3.  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. do dnia 5 sierpnia 2023 r. ) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24. 1. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Raport o stanie powiatu za 2022

Zarząd Powiatu w Olkuszu przedstawia raport o stanie powiatu za 2022 rok.

zdjęcie chłopca szczepionego przez meżczyznę

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom 2023

Powiat Olkuski - Starostwo Powiatowe w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko MENINGOKOKOM.

Menu

Wróć do początku strony