Wydział Budżetu

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom 2), pokój: 302, 303
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 643 04 63


Skarbnik Powiatu

Marta Siuda

tel.: 32 647 87 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie obsługi finansowo-księgowej budżetu powiatu,
 • nadzoruje prace związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością sprawozdawczości budżetowej,
 • kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań majątkowych,
 • sprawuje nadzór nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa i jednostek budżetowych,
 • przygotowuje okresowe analizy, sprawozdania, oceny i bieżące informacje o sytuacji finansowej powiatu,
 • pełni nadzór nad działalnością podporządkowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
 • pełni funkcję przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie podległych komórek organizacyjnych,
 • współpracuje z Radą Powiatu oraz jej komisjami w zakresie swojego działania.

Pracownicy Wydziału

 • Jagoda Głowania

tel.: 32 643 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Marta Szeląg

tel.: 32 643 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Agnieszka Pałka

tel.: 32 643 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Ilona Krawczyk

tel.: 32 643 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Martyna Ciempka

tel.: 32 643 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowy zakres działania Wydziału Budżetu

 • sporządzanie materiałów obejmujących założenia do projektu budżetu powiatu,
 • opracowywanie projektu budżetu powiatu zgodnie z trybem prac określonym przez Radę Powiatu,
 • opracowywanie i aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • informowanie jednostek budżetowych powiatu o kwotach dochodów i wydatków oraz o zmianach ich planów finansowych,
 • sporządzanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian w uchwale budżetowej oraz innych uchwał wynikających z ustawy o finansach publicznych,
 • opracowywanie planów finansowych jednostek budżetowych oraz projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ich zmian,
 • koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania budżetu powiatu przez jednostki organizacyjne powiatu,
 • prowadzenie poradnictwa dla wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie planowania finansowego, wykonywania budżetu, klasyfikacji budżetowej oraz gospodarki pozabudżetowej,
 • sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu oraz innych zestawień, ocen i prognoz, w zależności od potrzeb,
 • prowadzenie obsługi księgowej budżetu powiatu poprzez m.in.:
 • obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • współudział w opracowywaniu umów z zakresu realizacji projektów unijnych,
 • nadzorowanie i rozliczanie porozumień powiatu z j.s.t. i organami administracji rządowej oraz innych porozumień (umów),
 • sprawdzanie poprawności sprawozdań budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu,
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbiorczych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu,
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych powiatu oraz skonsolidowanego bilansu powiatu,
 • nadzorowanie i rozliczanie porozumień powiatu j.s.t. i organami administracji rządowej,
 • opracowywanie SIWZ na udzielenie kredytu i obsługę bankową budżetu powiatu,
 • udział pracowników wydziału w komisjach przetargowych,
 • współpraca z bankiem obsługującym budżetu powiatu oraz bankami kredytującymi,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej, programu finansowo – księgowego i programów do sprawozdawczości budżetowej,
 • prowadzenie nadzoru nad obsługą długu publicznego powiatu,
 • lokowanie wolnych środków finansowych,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Drukuj