Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE i PL

Granty edukacyjne

Efektem projektu ma być zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania.


Informacje o projekcie

Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania dla Powiatu Olkuskiego: 90.000 zł

Szkoła modelowa: IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Cel: Celem naboru grantowego jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.


Zamówienia

Pliki

II Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych


Drukuj