Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wraz z laureatami Nagrody Starosty

Nagrody Starosty dla nauczycieli 2021

18 października 2021 r odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Starosty dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Starosta Bogumił Sobczyk, Wicestarosta Paulina Polak oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki – Rafał Solecki, uhonorowali trzynastu nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym wykazali się zaangażowaniem w pracy na rzecz szkół i placówek oraz społeczności lokalnej.

Nagroda Starosty jest wyróżnieniem, ale także podziękowaniem za Państwa szczególne zaangażowanie. Jestem przekonany, że tegoroczne nagrody trafiają do osób, które wyróżniają się swoją pracą, które odnoszą sukcesy zawodowe, które potrafią nie tylko przekazać wiedzę uczniom, ale również zaszczepić w nich pasję i chęć poszerzania swoich horyzontów. – powiedział Starosta Bogumił Sobczyk

Bardzo cieszy mnie fakt, aż tylu wyróżnień, bo oznacza to, że edukacja, opieka i wychowanie w szkołach i placówkach powiatowych idzie w bardzo dobrym kierunku. – dodała Wicestarosta Paulina Polak.

 

Nagrodę Starosty otrzymali:

Pani Iwona Sroka – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu,

Pani Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu,

Pan Wojciech Panek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu,

Pan Arkadiusz Królewicz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu,

Pani Bogusława Wajdzik – Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu,

Pani Renata Marzec – Nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu,

Pan Dariusz Skałbania – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu,

Pan Paweł Krawczyk – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu,

Pani Kamila Fulbiszewska – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu,

Pani Nina Grzebinoga – Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu,

Pani Agnieszka Siejka – Nauczyciel w Zespole Szkół w Wolbromiu,

Pani Beata Kwiatkowska - Nauczyciel w Zespole Szkół w Wolbromiu,

Pani Magdalena Seweryn – Nauczyciel–psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.


 

Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Nina Grzebinoga – Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Agnieszka Siejka – Nauczyciel w Zespole Szkół w Wolbromiu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Magdalena Seweryn – Nauczyciel–psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Beata Kwiatkowska - Nauczyciel w Zespole Szkół w Wolbromiu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wraz z laureatami Nagrody Starosty
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Arkadiusz Królewicz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Iwona Sroka – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Wojciech Panek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Bogusława Wajdzik – Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Dariusz Skałbania – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Paweł Krawczyk – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu
Pani Paulina Polak - Wicestarosta, Pan Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki , Pan Bogumił Sobczyk - Starosta, Joanna Szatan- Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Kamila Fulbiszewska – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu

 


Drukuj