Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk podczas briefingu prasowego dotyczącego Polskiego Ładu

Rekordowe 18,5 mln zł dla Powiatu Olkuskiego w programie Polski Ład

Ponad 91 mln zł. otrzymają jednostki samorządu z terenu powiatu olkuskiego na inwestycje zaproponowane do realizacji w rządowym programie Polski Ład. Wczoraj starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz wicestarosta Paulina Polak uczestniczyli w spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, gdzie przedstawiono rozstrzygnięcie programu. Powiat olkuski otrzymał najwyższe dofinansowanie w historii w ramach jednego naboru, niebagatelną kwotę 18,5 mln zł.

Z puli uzyskanych środków Powiat przeznaczy kwotę 13,5 mln zł. na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz 5 mln zł. na generalną przebudowę drogi powiatowej nr 1076K (ul. Ks. kan. S. Gajewskiego – ul. Biema), łączącej dwa największe osiedla w Olkuszu.

2

To historyczna chwila, gdyż budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 1 w Olkuszu jest jednym z priorytetów w działaniach Zarządu Powiatu podejmowanych w zakresie inwestycji oświatowych. Nowo powstała sala gimnastyczna będzie pełnić nie tylko rolę dydaktyczną, ale będzie stanowić również centrum kulturalne dla Powiatu Olkuskiego – informuje wicestarosta Paulina Polak.

od lewej: Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski, Paulina Polak - wicestarosta, Aldona Nowicka - Dyrektor ZS1, Jacek Osuch - Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Inwestycja dotycząca ulicy Biema oraz ulicy ks. kan. S. Gajewskiego obejmie swoim zakresem gruntowną przebudowę jezdni, przebudowę oraz rozbudowę chodników, wykonanie prawidłowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i ul. Legionów Polskich oraz odcinkowo budowę ścieżek rowerowych.

Widok na  ulicę Biema

Lokalizacja pomiędzy dwoma największymi osiedlami Olkusza oraz sąsiedztwo jednej z największych parafii Diecezji Sosnowieckiej sprawia, że droga ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy układu komunikacyjnego w Gminie Olkusz. Gruntowny remont tej drogi od lat wyczekiwany jest zarówno przez mieszkańców, jak i kierowców i pozostałych użytkowników drogimówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

O realizację przebudowy ulic Biema, Gajewskiego i Dworskiej apelowali od początku kadencji Radni Rady Powiatu, do których licznie zwracali się mieszkańcy z prośbą o interwencję i podjęcie skutecznych działań.

Cieszę się z ogromnego dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej w Olkuszu. Na zły stan nawierzchni ulicy Biema/ks. Gajewskiego mieszkańcy Pakuski i os. Młodych zwracali uwagę od kilku lat. Podczas rożnych spotkań  zgłaszali mi konieczność pilnego remontu tej drogi. Dzięki rządowemu finansowaniu będzie to możliweinformuje Radny Rady Powiatu Michał Mrówka.

od lewej: Michał Mrówka - Radny Rady Powiatu, Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski, Paulina Polak - Wicestarosta,  Jacek Osuch - Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zarząd Powiatu w Olkuszu pragnie serdecznie podziękować Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu za przyznane fundusze oraz Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi – Posłowi Ziemi Olkuskiej za zaangażowanie i wsparcie na poziomie rządowym dla tych kluczowych dla powiatu olkuskiego inwestycji. Dzięki pomocy Pana Ministra Jacka Osucha powiat olkuski otrzymał rekordowe w historii dofinansowanie. Dziękujemy również Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie za wsparcie na poziomie wojewódzkim oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Drukuj