UCHWAŁY PODJĘTE NA XLI SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLI sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XLI/348/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  2. Uchwała nr XLI/349/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XLI/350/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  4. Uchwała nr XLI/351/2022 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizacje zadań w 2022 roku.
  5. Uchwała nr XLI/352/2022 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
  6. Uchwała nr XLI/353/2022 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
  7. Uchwała nr XLI/354/2022 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Francesco Nullo.
  8. Uchwała nr XLI/355/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.

Drukuj