Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Zachęcamy do zapoznania się z UCHWAŁĄ NR 655/58/2022 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Drukuj