Zdjęcie wozu strażackiego - informacja z ogłoszeniem o

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla OSP

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych w 2022 roku.

Lp.

Nazwa jednostki OSP

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji bieżącej

Wysokość dotacji majątkowej

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu

1.840,00 PLN

1.840,00 PLN

0 PLN

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach

4.980,00 PLN

4.980,00 PLN

0 PLN

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jangrocie

1.262,40 PLN

1.262,40 PLN

0 PLN

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

4.700,00 PLN

1.900,00 PLN

2.800,00 PLN

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwaśniowie

5.000,00 PLN

0 PLN

5.000,00 PLN

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

15.000,00 PLN

0 PLN

15.000,00 PLN

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu

3.330,00 PLN

3.330,00 PLN

0 PLN

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczówku

2.880,00 PLN

2.880,00 PLN

0 PLN

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegowej

5.000,00 PLN

5.000,00 PLN

0 PLN

10.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowisku

5.000,00 PLN

0 PLN

5.000,00 PLN

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromiu

3.824,00 PLN

3.824,00 PLN

0 PLN

12.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zadrożu

7.000,00 PLN

0 PLN

7.000,00 PLN

 

Razem

59.816,40 PLN

25.016,40 PLN

34.800,00 PLN


Uchwała Nr 258/23/2022 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych.


Drukuj