Złożone ręce trzymające rodzinę wyciętą z papieru

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2022 r. pn. ,,Pomoc społeczna i wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

Zachęcamy do składania ofert

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2022 r. pn. ,,Pomoc społeczna i wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej".

Zapoznaj się ze szczegółami konkursu


Drukuj