Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Postępowanie skargowe

Poinformuj nas o braku dostępności w naszym urzędzie. Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i potrzebujesz zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę lub skorzystać z usług Starostwa Powiatowego w Olkuszu? Możesz złożyć do nas wniosek lub żądanie o zapewnienie dostępności. Sprawdź jak to zrobić.

Na czym polega postępowanie skargowe w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej?

 1. Każdy, bez wykazywania interesu ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej);

 2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu realnej potrzeby skorzystania z usługi podmiotu publicznego ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej).

 3. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 4. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 5. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 6. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Co musi zawierać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej?

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Czym jest żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

Każda osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych lub ich elementów, których podmiot publiczny jest właścicielem.

Co musi zawierać żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Jak właściwie złożyć wniosek i/lub informację o braku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej lub żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

 1. Wypełnić odpowiedni formularz:

 2. Wysłać:

  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • na adres pocztowy:

Koordynator ds. dostępności
Powiat Olkuski
ul. Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

W jakim terminie podmiot publiczny musi zapewnić dostępność?

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 • W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Podmiot publiczny zaproponuje rozwiązanie alternatywne oraz dołączy uzasadnienie.

Czym jest tryb odwoławczy?

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni (w przypadku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej) lub 7 dni (w przypadku dostępności cyfrowej) od dnia złożenia wniosku (w terminie podstawowym), albo

 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności:

 • do Prezesa Zarządu PEFRON w przypadku braku zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej;

 • do podmiotu publicznego w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej.

Skargę można złożyć w ciągu 30 dni licząc od upłynięcia terminów:

 • 14 dni od złożenia wniosku, albo

 • 2 miesięcy od złożenia wniosku w przypadku przedłużenia przez podmiot publiczny terminu zapewnienia dostępności, albo

 • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.


Pliki do pobrania

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - wzór

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - wzór

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - wzór


Drukuj