„Małe Zedermianki” - duma nas wszystkich

Zespół folklorystyczny „Małe Zedermianki”, to projekt kulturalny realizowany przez Stowarzyszenie “Zederman”, pod przewodnictwem prezes Doroty Mosurek, przy Szkole Podstawowej w Zedermanie i wsparciu dyrektora tej placówki Bożeny Polakiewicz oraz Julity Myszor - obecnie pełniącej funkcję dyrektora. Zespół pod tą nazwą istniał już w latach ’90 ubiegłego wieku, a w obecnym kształcie istnieje, po reaktywacji, od roku 2019. W jego skład wchodzą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, które pod opieką instruktorów: Beaty Nowak i Zbigniewa Rogóża, ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności.

 - W latach ’90 „Małe Zedermianki” cieszyły się ogromną popularnością wśród naszej społeczności, odnosiły wiele sukcesów w różnych konkursach. Niestety reforma oświaty – powstanie szkoły sześcioklasowej w Zedermanie spowodowało, że w szeregach zespołu zabrakło starszej młodzieży, która stanowiła jego główny trzon. Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowywała programy artystyczne wykorzystujące repertuar ludowy np.: "Skubaczki", "Kiszenie kapusty", "Wsi spokojna, wsi wesoła", które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zaistniała potrzeba kontynuacji zespołu "Małe Zedermianki". Do jego reaktywacji doszło w 2019 roku, dzięki wygranej w III edycji Budżetu Województwa Małopolskiego zadania pn. „Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego Małe Zedermianki” – mówi o historii „Małych Zedermianek” prezes Stowarzyszenie “Zederman” Dorota Mosurek.

Zespół skupia obecnie 55 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, w tym 7 osób akompaniujących - grających na instrumentach, takich jak: trąbka, obój, akordeon, saksofon, pianino. Młodzi artyści ciągle wzbogacają swoją wiedzę o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej oraz doskonalą swój warsztat.

 „Małe Zedermanki” uczestniczą przeważnie w lokalnych imprezach organizowanych w naszym powiecie. Są to różnego rodzaju festyny, biesiady, uroczystości szkolne, turnieje charytatywne, czy uroczystości kościelne. Wkrótce będzie można je zobaczyć na żywo 11 listopada 2023 roku na Rynku w Olkuszu śpiewające patriotyczne pieśni z okazji święta odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O „Małe Zedermianki” zapytałem włodarzy Powiatu Olkuskiego: starostę Bogumiła Sobczyka i wicestarostę Paulinę Polak.

- Jako Zarząd Powiatu Olkuskiego staramy się wspierać tego typu wartościowe inicjatywy, a do takich niewątpliwie należy, stworzony przez Stowarzyszenie “Zederman”, zespół folklorystyczny “Małe Zedermianki”. Ten dziecięcy zespół nie tylko prezentuje piękno i bogactwo naszych tradycji, ale także promuje wartości, które są bliskie nam wszystkim: szacunek dla przeszłości i miłość do ziemi. Są godnymi reprezentantami Powiatu Olkuskiego i naszej kultury – powiedział starosta Bogumił Sobczyk.

- „Małe Zedermanki” są naszym powodem do dumy. Podziwiamy wszyscy tych młodych artystów za ich wysiłek i pasję w dążeniu do doskonałości. Efekty tej pracy widać i słychać. To jest po prostu piękne. Słowa uznania w tym miejscu należą się i dla dorosłych, którzy im pomagają: instruktorom, dyrekcji szkoły, nauczycielom, a także rodzicom. Słowa uznania oczywiście i dla całego Stowarzyszeniu „Zederman” pod wodzą pani prezes Doroty Mosurek – powiedziała wicestarosta Paulina Polak.

Na koniec trzeba wspomnieć, że Zarząd Powiatu Olkuskiego udziela „Małym Zedermankami” konkretnego i wymiernego wsparcia, tak finansowego, jak i rzeczowego. Przykładem niech będzie współfinansowanie projektu „Z tradycją za pan brat – Małe Zedermianki na 10-lecie Stowarzyszenia Zederman”, który związany był z obchodzonym w lutym br. jubileuszem 10-lecia istnienia Stowarzyszenia „Zederman”.

Fotografie: Adam Mitka oraz Stowarzyszenie “Zederman”.

Grzegorz Turski


 

 


Drukuj