Usługa opracowania projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy

Powiat Olkuski (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) realizuje zadanie pn.: „Projekt założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Olkuskiego”.

Projekt założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Olkuskiego

Całkowita wartość zadania wynosi: 59 286.00 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu państwa w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie 45 000.00 zł.

Zakres zadnia pn. „Projekt założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Olkuskiego” obejmuje wykonanie projektu założenia osnowy wysokościowej na terenie powiatu olkuskiego z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom. Zadanie to realizowane jest w celu wdrożenia układu odniesienia wysokości EVRF2007.

Przedmiot zadania obejmuje: Opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej.

Tablica informacyjna projektu opracowania projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy


Drukuj