Książeczka wojskowa

Ruszyła Kwalifikacja Wojskowa dla Powiatu Olkuskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu olkuskiego trwać będzie w okresie od 4 kwietnia do 2 maja 2022,

a polega na:

  • założeniu ewidencji wojskowej,
  • ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • wydaniu książeczki wojskowej.

W trakcie lub po kwalifikacji wojskowej można również zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP".

KOGO DOTYCZY KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2022?

  • mężczyzn urodzonych w 2003 r.
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

GDZIE MAM SIĘ STAWIĆ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Olkuskiego pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu (ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz).
Paulina Polak - Wicestarosta Olkuski wraz z przedstawicielem WKU Kraków - mjr Dariuszem Kunderą dokonała dzisiaj oficjalnego otwarcia Kwalifikacji Wojskowej dla Powiatu Olkuskiego.


 przedstawicielka Gminy Olkusz, mężczyzna do kwalifikacji wojskowej

 

punkt rejestracji, świetlicowy Leszek Nocoń rejestruje mężczyznę do kwalifikacji 

 

punkt zakładania ewidencji wojskowej, pisarki zakładają ewidencję mężczyznom do kwalifikacji


Drukuj