Obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką

Polana Nullo jest każdego roku miejscem okolicznościowych uroczystości. Wczoraj, 7 maja, uczestniczyliśmy w obchodach 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką, którą stoczył tu wiele lat temu 500-osobowy oddział płk. Józefa Miniewskiego z wojskami rosyjskimi księcia Szachowskiego.

W skład wojsk powstańczych wchodził oddział pod wodzą płk Francesco Nullo, bohatera z czasów walk o zjednoczenie Włoch

Wydarzenie, oprócz rocznicowego charakteru powstańczych walk, połączone było z uroczystością nadania imienia płk Francesco Nullo Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Na Polanie odsłonięto tablicę pamiątkową, przekazano sztandar Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Krzykawie oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.

Powiat Olkuski reprezentowali wczoraj: starosta Bogumił Sobczyk, członek Zarządu Powiatu Krystyna Kowalewska, radna Rady Powiatu Barbara Rzońca i radny Rady Powiatu Grzegorz Nocoń.

Starosta Bogumił Sobczyk dokonał również wręczenia odznaczenia Medalem "Pro Patria" Panu dr Ryszardowi Tomaszowi Sawickiemu - artyście, historykowi, regionaliście, autorowi licznych wydawnictw i publikacji, edukatorowi i filantropowi.

Uczestnicy tej patriotycznej uroczystości mieli okazję uczestniczyć w widowisku rekonstrukcyjnym o Bitwie pod Krzykawką

Dziękujemy organizatorom: Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robertowi Musielowi i Wójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu za zaproszenie.


Poległym - Chwała
Żywym - Wolność
Potomnym - Pamięci Siew


 


Drukuj