Mały Sołtys w Starostwie Powiatowym w Olkuszu

W ramach projektu "Mały Sołtys" realizowanego przez dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic z gminy Wolbrom, starosta olkuski Bogumił Sobczyk spotkał się z dziećmi i ich opiekunami w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

Celem projektu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, integracji społecznej oraz angażowania się na rzecz rozwoju wsi. Dzięki wizytom w instytucjach administracji publicznej uczestnicy poznają zadania i kompetencje poszczególnych jednostek. W ramach projektu „Mały Sołtys” – dzieci i młodzież próbują także swoich sił jako liderzy lokalnych społeczności. Spośród siebie wybierają Małego Sołtysa, który pracuje wraz z Małą Radą Sołecką podczas miesięcznej kadencji. Wspólnie wypracowane pomysły przedstawiają następnie sołtysowi wsi oraz KGWiG w Sulisławicach do ewentualnej realizacji.

Brawo! To cenna inicjatywa.


Drukuj