UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIV SESJI RADY POWIATU (2)

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała Nr XLIV/368/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr XLIV/369/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała Nr XLIV/370/2023 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
  4. Uchwała Nr XLIV/371/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022r.

Drukuj