Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Starosta Olkuski podaje do publicznej wiadomości informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych:

  1. zgodnie z 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
    i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) – nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
  2. zgodnie z 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820) – udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych nie wymaga składania wniosku, wymienianego w ust. 2 tego rozporządzenia;
  3. zgodnie z 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 pkt: 1 – 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214) – na stronie: https://olkuski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy (Menu: Wyszukiwanie -> Osnowa) zostały uruchomione powszechnie dostępne usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Drukuj