poczet sztandarowy I LO w Olkuszu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2021

"Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić"

W uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Powiat Olkuski reprezentowali wczoraj: starosta Bogumił Sobczyk, wicestarosta Paulina Polak oraz członkowie zarządu Krystyna Kowalewska i Krzysztof Dąbrowski.

Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Pani Irenie Majdzie za zaproszenie, jeszcze raz gratulujemy i przekazujemy wyrazy szacunku wszystkim nagrodzonym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz występującej młodzieży, to był bardzo udany występ artystyczny.
 
uczennica I LO w Olkuszu śpiewa
uczennica I LO w Olkuszu nagrywająca wystąpienie
uczennice I LO w Olkuszu śpiewają
uczestnicy akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali w I LO w Olkuszu
uczennica I LO w Olkuszu śpiewa
uczniowie I LO w Olkuszu śpiewają
uczniowie I LO w Olkuszu biorący udział w wystąpieniu artystycznym
uczniowie I LO w Olkuszu biorący udział w wystąpieniu artystycznym i Irena Majda Dyrektor Szkoły
poczet sztandarowy I LO w Olkuszu
Irena Majda Dyrektor przemawia, w tle poczet sztandarowy I LO w Olkuszu
na pierwszym planie od lewej Paulina Polak Wicestarosta, Bogumił Sobczyk Starosta
uczennica I LO w Olkuszu wręcza kwiaty Staroście Bogumiłowi Sobczykowi
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
 od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkusz, Bogumił Sobczyk Starosta, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, Paulina Polak Wicestarosta, Bogumił Sobczyk Starosta, wyróżniony pracownik administracyjny I LO w Olkusz, Irena Majda Dyrektor
od lewej Barbara Tarczyńska wicedyrektor, Paulina Polak Wicestarosta, Bogumił Sobczyk Starosta, wyróżniony pracownik administracyjny I LO w Olkusz, Irena Majda Dyrektor
od lewej Bogumił Sobczyk Starosta, wyróżniony nauczyciel I LO w Olkuszu, Irena Majda Dyrektor
Agata Knapik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
Sebastian Korzeniowski Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
Halina Kapkowska przedstawiciel NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
poczet sztandarowy I LO w Olkuszu
uczeń I LO w Olkuszu wręcza różę wicedyrektor Barbara Tarczyńska

Drukuj