Sobota, 1-10-2022
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu dotyczącego nieruchomości? Uzyskaj wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali, wypis z wykazu działek ewidencyjnych, wypis z wykazu podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB, uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Potrzebujesz map lub innych materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Uzyskaj informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Chcesz pozyskać dane o punktach szczegółowych osnów geodezyjnych, położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom). Sprawdź, jak to zrobić.

Menu

Wróć do początku strony