Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Olkuszu został sporządzony 31 marca 202 r.,  zgodnie z art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokument zawiera informacje w zakresie spełniania przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy. Raport przedstawia stan na 1 stycznia 2021 r.  

Pliki do pobrania

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_2021_r.pdf


Drukuj