Niedziela, 21-07-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski

Tablica Ogłoszeń

Przeszukaj interesujące cię ogłoszenia, publikowane na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Koncesja od starosty na wydobywanie kopalin ze złóż

Chcesz wydobywać surowce, które wykorzystywane są np. w budownictwie lub drogownictwie? Są to kopaliny, takie jak wapienie, dolomity czy piaski i żwiry, które nie znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa. W takim przypadku koncesję na ich wydobycie wydaje starosta. Przeczytaj, jak to zrobić i załatw swoją sprawę online za pomocą portalu biznes.gov.pl

Jednostki Powiatu

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych jednostek Powiatu Olkuskiego. Znajdziesz tu dane kontaktowe instytucji, dla których Powiat Olkuski jest organem prowadzącym.  Wybierz z menu pomocniczego interesującą cię jednostkę.

Zarząd Powiatu


Informacje

Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą:

 • Starosta jako jego przewodniczący,
 • Wicestarosta
 • pozostali członkowie.

Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, a ponadto wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.


Kompetencje Zarządu Powiatu

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, do których w szczególności należy:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady;
 • wykonywanie uchwał rady;
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • gospodarowanie mieniem powiatu;
 • wykonywanie budżetu powiatu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.


Biuro Zarządu Powiatu Olkuskiego

Adres

Olkusz (32-300), ul. Mickiewicza 2, I piętro, pokój 205

tel.: +48 32 647 88 60
tel.: +48 32 643 01 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Sylwia Żydzik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Małgorzata Kucyper

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Menu

Wróć do początku strony