Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dokument ten zawiera:

  • założenia programów pomocy społecznej
  • opracowanie programów wspierania osób niepełnosprawnych i innych

Głównym celem tych programów jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych następuję po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Zobacz Strategia rozwiązywania_problemów_społecznych_na_lata_2022-2027.pdf


Drukuj