Komisje Radnych

Rada powiatu Odsłony: 4198

Komisje Rady Powiatu w Olkuszu:

Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Pomocy Społecznej

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja Rewizyjna

Zakres działań Komisji:

Zakres działania Komisji określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Powiatu Olkuskiego.

Skład Komisji


Komisja Budżetowa

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania Komisji określa Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Olkuskiego.

Skład Komisji


Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa powołana jest do rozpatrywania wniosków o przyznanie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.

Skład Komisji


Komisja Statutowa

Do zadań doraźnej Komisji Statutowej należy opracowanie zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego w oparciu o propozycje przedłożone do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu, Komisje Rady, radnych, a także w oparciu o władne analizy i ustalenia.

Skład Komisji

Drukuj