Banner ilustrujący szkody łowieckie  ze zdjęciem odcisku kopyt na terenie upraw

Szkody łowieckie

Pomoc w przypadku wystąpienia szkód łowieckich.

Mapa obwodu łowieckiego

Mapa zawiera informacje dotyczące obwodów łowieckich, czyli obszaru gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Zawiera informacje o ich powierzchniach całkowitych, użytkowych, leśnych. Można tu znaleźć dane teleadresowe kół łowieckich.

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

Terminy zbiorów upraw

Uchwała Nr LX/864/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2022 w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego

Szacowanie szkód łowieckich

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód "Kuropatwa" w Jaroszowcu

Szacowanie szkód "Kuropatwa" w Jaroszowcu

 

 


Drukuj