Banner z grafiką z palcem wskazującym na ikony związane z ekologią

Program LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Starostwo Powiatowe w Olkuszu jest partnerem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego realizowanego przez Województwo Małopolskie.Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r.

Cele główne projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA:

 • pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego oraz mobilizacja dostępnych funduszy unijnych i krajowych, a także zasobów prywatnych na określone w planie działania priorytetowe;

 • rozwój możliwości instytucjonalnej, know-how i narzędzi, które mogą wzmocnić wdrażanie Regionalnego Planu…, Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce;

 • niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy;

 • zmiana postaw behawioralnych w celu zapewnienia szerokiego wsparcia i zaangażowania w środki ochrony klimatu;

 • transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Cele szczegółowe projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA:

 • zniesienie barier wynikających z bardzo niskiej możliwości instytucjonalnej i niewystarczającego zarządzania w dziedzinie polityk klimatycznych (mitygacja i adaptacja) na poziomie powiatu poprzez ustanowienie sieci doradców ds. klimatu i energii w 21 powiatach województwa małopolskiego;

 • zwiększenie know-how oraz kompetencji wszystkich władz lokalnych w Małopolsce i innych regionach poprzez prowadzenie regionalnego Centrum Kompetencji, które zapewni szkolenia oraz bazę wiedzy

 • zwiększenie zaangażowania władz powiatowych i gminnych we wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego oraz kolejnych aktualizacji Planu (pierwsza aktualizacja planowana jest na koniec 2022 r.);

 • usunięcie barier dla rozwoju OZE poprzez program szkoleniowy dla OZE i EE dla instalatorów, uczniów szkół technicznych, nadzoru budowlanego i inspekcji handlowej, co zaskutkuje również stworzeniem 20 600 zielonych miejsc pracy;

 • zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski i Śląska na temat zmian klimatu oraz zapewnienie odpowiedniego reagowania na zmiany behawioralne dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym w województwie małopolskim i śląskim, skierowanym do określonych grup społecznych po ich szczegółowej diagnostyce behawioralnej;

 • ułatwienie instalacji OZE dzięki zestawowi otwartych narzędzi internetowych (mapy potencjału OZE i kalkulatora doboru instalacji OZE);

 • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń na szczeblach lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w dziedzinie łagodzenia skutków zmiany klimatu;

 • wsparcie dla władz lokalnych w przyjmowaniu lokalnych planów klimatycznych i energetycznych, planów adaptacji do zmian klimatu itp., a także włączanie działań w dziedzinie ochrony klimatu do innych dokumentów planistycznych i strategicznych.

 

Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany przy wsparciu partnerów zagranicznych: Instytutu ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy).

 

Materiały

pngInfografika o Projekcie LIFE EKOMALOPOLSKA

jpgUlotka informacyjna o Projekcie LIFE EKOMALOPOLSKA – strona 1

jpgUlotka informacyjna o Projekcie LIFE EKOMALOPOLSKA – strona 2

 

Źródło: https://www.klimat.ekomalopolska.pl/


Kontakt do Ekodoradcy

Łukasz Zarzycki

tel.: 32 647 08 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Akcje w ramach projektu

Eko tydzień "Powiat Olkuski dla klimatu"

Termin: 25-28 października 2021 r.

Cel: Zachęcanie mieszkańców powiatu olkuskiego do działań proekologicznych poprzez sadzenie drzew

Realizacja: Przekazanie mieszkańcom powiatu olkuskiego blisko 7 tysięcy drzew (klon jawor, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy)

Partnerzy: Włodarze gmin powiatu olkuskiego

Więcej informacji na temat akcji:


Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna 

W przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO*– informuje się, że:

 • Administrator danych osobowych

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są:

 • Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507, Warszawa, NIP 701-07-97-920, REGON: 369-267-361,
 • Województwo Śląskie, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 954-27-70-064, REGON: 276-254-650,
 • Akademia Górniczo Hutnicza, z siedzibą w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 675-00-01-923, REGON: 000-001-577,
 • Europejskie Centrum Czystego Powietrza, fundacja z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, NIP 676-25-62-219, REGON: 382-647-151, nr KRS 0000773587,
 • Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-10-13-717, REGON: 351-554-353,
 • Miasto Nowy Sącz, z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 33-300, Nowy Sącz, NIP 734-35-07-021, REGON: 491-893-167,
 • Gmina Miasta Tarnowa, z siedzibą w Tarnowie, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP 873-10-11-086, REGON: 851-661-323,
 • Powiat Bocheński, z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, NIP: 868-15-99-283, REGON: 851-660-565,
 • Powiat Brzeski, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, NIP 869-16-52-725, REGON: 851-660-453,
 • Powiat Chrzanowski, z siedzibą w Chrzanowie, ul Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, NIP 628-17-15-276, REGON: 276-254-979,
 • Powiat Dąbrowski, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-17-71-285, REGON: 851-660-418,
 • Powiat Gorlicki, z siedzibą w Gorlicach, ul. Becka 3, 38-300 Gorlice, NIP 738-21-50-787 , REGON: 491-893-150,
 • Powiat Krakowski, z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, NIP: 677-23-64-194, REGON: 351-554-413,
 • Powiat Limanowski, z siedziba Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, NIP 737-22-06-836, REGON: 491-892-854,
 • Powiat Miechowski, z siedzibą w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, NIP 659-15-45-868, REGON: 291-009-461,
 • Powiat Myślenicki, z siedzibą w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP 681-16-92-325, REGON: 351-554-459,
 • Powiat Nowosądecki, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080, REGON: 491-893-180,
 • Powiat Nowotarski, z siedzibą w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044, REGON: 491-893-138,
 • Powiat Olkuski, z siedzibą w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP 637-20-24-678, REGON: 276-255-045
 • Powiat Oświęcimski, z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-97-501, REGON 072-181-652,
 • Powiat Proszowicki, z siedzibą w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, NIP: 682-14-36-782, REGON: 351-554-494,
 • Powiat Suski, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul Kościelna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552-14-27-933, REGON: 072-182-870,
 • Powiat Tarnowski, z siedzibą w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, NIP 993-06-60-913, REGON: 851-660-520,
 • Powiat Wadowicki, z siedzibą w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, REGON: 072-181-681,
 • Powiat Wielicki, z siedzibą w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-200 Wieliczka, NIP 683-17-42-730, REGON: 351-554-531,
 • The Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg – BTU, z siedzibą w Cottbus, Platz der Deutschen Einheit 1, 03-046 Cottbus, Germany, NIP DE290767064,
 • The Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy – WI, z siedzibą w Wuppertal, Döppersberg 19, 42-103 Wuppertal, Germany, NIP
 • Inspektor Ochrony Danych*

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Województwa Małopolskiego: Katarzyna Wojtyła  – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Cele przetwarzania danych

Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy, której przedmiotem jest dostarczenie tablic informacyjnych do Partnerów Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów związanych z obsługą finansowo – księgową.

 • Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Podanie danych osobowych dla celów zawarcia umowy ma charakter dobrowolny, jednakże podanie ich jest konieczne do zawarcia umowy.

 • Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 • Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do celów archiwalnych, zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” / LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Województwa Małopolskiego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE.

 • Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 • Dodatkowe informacje

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Komisji Europejskiej i jej jednostek.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Współadministratorzy ustalili następujące zasady przetwarzania danych, które są zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy o współpracy na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.


REGULAMIN WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM LIFE-IP MAŁOPOLSKA

 1. Udział w wydarzeniach jest dobrowolny.
 2. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu  art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Osoby dobrowolnie stające i pozujące do zdjęć/filmów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku. Zdjęcia oraz filmy będą udostępniane w celach promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook: Powiat Olkuski oraz stronie internetowej: www.sp.olkusz.pl
 4. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w celu promocji projektu LIFE-IP MAŁOPOLSKA oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu i do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu spotkania w formie zapisu  audiowizualnego w celu realizacji zadań wynikających z projektu oraz jego promocji. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptację przedstawionego powyżej stanu rzeczy, w tym utrwalenia wizerunku swojego lub swojego dziecka w związku z udziałem w wydarzeniu, a także jego publikacją na portalu społecznościowym Facebook: Powiat Olkuski oraz stronie internetowej: www.sp.olkusz.pl
 6. Starostwo Powiatowe w Olkuszu zapewnia, że wizerunek uczestników spotkań nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy zgadzają się, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia.
 7. Starostwo Powiatowe w Olkuszu zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować spotkanie w inny sposób powinny uzyskać zgody osób fotografowanych/ filmowanych we własnym zakresie.
 8. Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu w zakładce https://www.sp.olkusz.pl/powiat/informator/ochrona-srodowiska/program-life-ip-ekomalopolska#klauzula_informacyjna_RODO

 


 Logotyp Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA


Drukuj