Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Powiat Olkuski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe zostało udzielone:

I Liceum Ogólnokształcącemu w Olkuszu

II Liceum Ogólnokształcącemu w Olkuszu

IV Liceum Ogólnokształcącemu w Olkuszu

Zespołowi Szkół nr 1 w Olkuszu

Zespołowi Szkół nr 4 w Olkuszu

Zespołowi Szkół w Wolbromiu

Zespołowi Szkół Specjalnych w Olkuszu

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Łączna kwota zadania wynosi 78.000 PLN, z czego 62.400 PLN stanowi dotacja.

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.


 logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki


Drukuj