Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu

Powiat Olkuski zrealizował zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu”.

PROJEKT:

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu

PROGRAM:

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wnioskodawca i Beneficjent bezpośredni projektu: Powiat Olkuski

Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Całkowita wartość wydatków: 6 949 347,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 2 293 200,00 PLN

Środki własne: 4 656 147,00 PLN

Okres realizacji Projektu w latach: 2019-2022

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu


Drukuj