Aktywna tablica Edycja 2022

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024

Dotacja celowa: 28 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 35 000,00 zł.

W programie biorą udział szkoły:

  • II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Cel projektu: Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Drukuj