Powiatowy Festiwal Kultury

Skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół i ośrodków kultury w powiecie olkuskim.

Organizowany jest od 22 lat. Początkowo pod nazwą Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Po reformie administracyjnej zmienił nazwę na Powiatowy Festiwal Kultury i od 12 lat organizuje go Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół i ośrodków kultury w powiecie olkuskim. Jest to największa impreza powiatowa tego typu. Rokrocznie bierze w nim udział około 1100 - 1200 uczestników w 4 formach:

  • muzycznej,
  • tanecznej,
  • teatralnej
  • plastycznej.

Do organizacji wydarzenia zapraszane są corocznie ośrodki kultury Powiatu Olkuskiego. Formy muzyczne pomaga zorganizować nam Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, formy taneczne Dom Kultury w Wolbromiu, formy teatralne Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, a plastyczne Centrum Kultury w Bolesławiu.

Powiat olkuski, występuje w roli głównego organizatora, zapewnia nagrody i dyplomy oraz wynagrodzenia dla jurorów.

Formy muzyczne i taneczne naszego festiwalu są zarazem eliminacjami do Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” organizowanego przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie.

Jest to jedyna tego typu impreza w województwie. Bierze w niej udział większość powiatów województwa małopolskiego, a jurorzy wyłaniają reprezentantów poszczególnych powiatów spośród ok. 15000 podmiotów wykonawczych.

Warunkiem uczestnictwa w tej imprezie jest wybór najlepszych wykonawców właśnie przez jury organizatora. Jury składa się z dyplomowanych fachowców z dziedziny muzyki i tańca.


Drukuj