Sobota, 13-08-2022
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
od lewej Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski, Paulina Polak Wicestarosta Olkuski

Kolejne remonty za nami

Tym razem prace remontowe przeszły pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu. Zakres prac obejmował odnowienie gabinetów terapeutycznych oraz  pomieszczeń dla personelu. Nowy wygląd placówki podniesie komfort pracy zespołu terapeutów oraz pozwoli na udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom w warunkach dostosowanych do ich potrzeb.

od lewej Leszek Nocoń (świetlicowy), mjr Dariusz Kundera (WKU Kraków), Iza Żaba (średni personel medyczny), ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków), lek. med. Grażyna Żak-Pietras (Przewodnicząca PKL), Bogumił Sobczyk (Starosta Olkuski), Dorota Czarnota (Sekretarz PKL), Paulina Polak (Wicestarosta Olkuski), Krystyna Jaskulska (WKU Kraków

Kwalifikacja wojskowa 2021 w Powiecie Olkuskim dobiegła końca

Kwalifikacja wojskowa, której celem było ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, trwała w tym roku aż 32 dni ze względu na połączenie dwóch roczników: 2001 i 2002.

od lewej na pierwszym planie przemawia Paulina Polak (dotychczasowy Członek Zarządu), wicestarosta Krystyna Kowalewska, radca prawny Piotr Piątek

Zmiany w Zarządzie Powiatu w Olkuszu

Na XXXI Sesji Rady Powiatu w Olkuszu dokonano zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Olkuszu, w wyniku której Pani Paulina Polak zastąpiła Panią Krystynę Kowalewską na stanowisku Wicestarosty Powiatu Olkuskiego.

tablica informująca o kwalifikacji wojskowej przed budynkiem, w którym odbywa się komisja

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2021 w Powiecie Olkuskim

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Olkuskim, która potrwa do 22 września.

Przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie wraz z Wicestarostą Krystyną Kowalewską, Radnym Rady Powiatu w Olkuszu Michałem Mrówką i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierującym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Patrykiem Bzdyrą

Wręczenie promes dla OSP

Przedstawiciele ośmiu jednostek OSP z powiatu olkuskiego odebrali symboliczne promesy.

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Młodszy Inspektor dr Jarosław Klich - Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu oraz wyróżnieni pracownicy policji

Pracownicy Olkuskiej Komendy wyróżnieni przez Starostę

Tradycyjnie już, przy okazji obchodzonego Święta Policji, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, w obecności Młodszego Inspektora dr Jarosława Klicha - Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, wręczył gratulacje zasłużonym pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Olkuszu.

Menu

Wróć do początku strony