Środa, 7-12-2022
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Uczestnicy spotkania z NGO-sami

Spotkanie z NGO-sami w Starostwie Powiatowym

Na temat potrzeb i oczekiwań NGO w powiecie olkuskim rozmawiano wczoraj na Mickiewicza 2. 

Starosta Olkuski przyjmuje kwiaty i gratulacje od Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Jana Osucha. W tle Radny Michał Mrówka i Sekretarz Marcin Wójcik

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium!

Na poniedziałkowej sesji Rada Powiatu w Olkuszu udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Przedstawiciele klubów sportowych trzymający w rękach symboliczne promesy. Na zdjęciu również Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Joanna Szatan-Kenderow, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - Rafał Solecki

Dotacje 2021 dla klubów sportowych - przyznane!

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - Rafał Solecki, przekazali symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dotacji dla klubów sportowych.

Przekazanie nowych szafek przyłóżkowych dla Nowego Szpitala w Olkuszu. Na zdjęciu: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Prezes Spółki Nowy Szpital w Olkuszu Norbert Kubański, Członek Zarządu Spółki Jadwiga Pięta-Pietrzyk, Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Gawron, w zastępstwie pielęgniarki oddziałowej Anna Podolska

Nowe szafki przyłóżkowe w olkuskim szpitalu

Nowy Szpital sp. z o.o. w Olkuszu został wyposażony w 27 nowych szafek przyłóżkowych.

[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; Amelia Dessauer - laureatka; Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski; Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki; Sandra Żurek - laureatka, Jacek Czerniak - trener; Wiktor Starczyński - laureat, Maciej Kiełtyka - laureat, Grzegorz Ledeman - laureat, Danił Gryshechkin - laureat.

Nagrody 2021 Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu

6 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za 2020 rok.

Banner informacyjny Powiat Olkuski i Punkt Szczepień Powszechnych w Wolbromiu.

II Punkt Szczepień Powszechnych w Powiecie Olkuskim uruchomiony

Dzisiaj o godzinie 14:00 swoją działalność rozpoczął drugi już w powiecie olkuskim Punkt Szczepień Powszechnych, zorganizowany tym razem na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Wolbromiu.

Menu

Wróć do początku strony