Od lewej: Grzegorz Nocoń Radny Rady Powiatu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski

Ul. Borowska w Bukownie w nowej odsłonie

Ul. Borowska w Bukownie z nową nawierzchnią. W ramach podpisanej w październiku br. umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1062K ul. Borowska i ul. Wiejska w miejscowości Bukowno”, na kwotę 346.890,27 zł wykonane zostały prace związane z częściowym frezowaniem nawierzchni jezdni, jej oczyszczaniem, skrapianiem i ułożeniem nowych warstw bitumicznych na dł. 0,5 km.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Bukowno oraz Województwa Małopolskiego.

Starosta olkuski Bogumił Sobczyk wizytował tę inwestycję wspólnie z radnym Grzegorzem Noconiem.

Most na ul. Borowskiej widok przed remontem oraz po remoncie (od lewej Grzegorz Nocoń Radny Rady Powiatu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski)

Przy współpracy z Burmistrzem Miasta Bukowno Panem Mirosławem Gajdziewskim udało się wygospodarować środki na remont ul. Borowskiej w Bukownie. Realizacja tej inwestycji w wymierny sposób zwiększy komfort jazdy kierowców. Ta często użytkowana trasa przez mieszkańców powiatu dzięki modernizacji będzie z pewnością służyć przez kolejne lata – mówi Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

Cieszę się, że powiat olkuski we współpracy z władzami miasta Bukowno przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Jestem przekonany, że ten remont ucieszy mieszkańców Bukowna, a zwłaszcza Boru Biskupiego, którzy niejednokrotnie interweniowali do mnie w tej sprawie – mówi Radny Rady Powiatu w Olkuszu Grzegorz Nocoń.

Ul. Borowska widok przed remontem i po remoncie


Drukuj