Starosta Powiatu Olkuskiego uhonorował wybitne osiągnięcia uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

“Sukces to suma niewielkich wysiłków, powtarzanych dzień po dniu.” – Robert Collier

21.06.2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski otrzymali Nagrody Starosty Olkuskiego za rok szkolny 2023/24.

Nagrody zostały przyznane dla najlepszych uczniów z każdej ze szkół Powiatu Olkuskiego. W tej kategorii wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w swojej szkole, wykazując się wyjątkową pracowitością, zaangażowaniem oraz pasją do zdobywania wiedzy.

Nagrodzeni zostali także uczniowie osiągający sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mający osiągnięcia sportowe oraz za twórczość artystyczną. Wśród wyróżnionych znaleźli się laureaci tak prestiżowych wydarzeń jak Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Festiwal Francuskiej Piosenki, Poezji i Teatru “PROF-EUROPE 2024”, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Mistrzostwa Europy i Polski Ju Jitsu, czy Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży.

Przyznane wyróżnienia  pokazują, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi w ich pasjach i dążeniach do doskonałości. Podejmowane przez młodzież wysiłki wpływają na rozwój umiejętności, zdobywanie doświadczeń, które będą cenne w ich przyszłym życiu zawodowym i osobistym. Inwestycja w edukację i rozwój talentów to inwestycja w przyszłość, co zostało podkreślone przez władze Powiatu Olkuskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom, którzy wspierali ich na drodze do sukcesu. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i życzymy Wam dalszych sukcesów w przyszłości!


Drukuj