Powiatowe inwestycje na terenie Gminy Olkusz

Przebudowa dróg powiatowych: w Osieku i w Olkuszu przy ul. Długiej oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w Zawadzie i oznakowanie przejścia w Zedermanie to kolejne inwestycje powiatowe dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg.

 Podsumowanie wykonanych prac:

  • ul. Długa w Olkuszu, koszt całkowity to 1.263.739,24 zł, w tym: 884.617,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 200.000,00 zł Gmina Olkusz, 179.122,24 zł Powiat Olkuski
  • Osiek, koszt całkowity to 4.987.883,36 zł, w tym: 3.850.000,00 zł RFIL,150.000,00 zł Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, 342.886,00 zł subwencja ogólna budżetu państwa, 644.997,36 zł Powiat Olkuski
  • Zawada doświetlenia przejścia, koszt całkowity to 272.613,84 zł, w tym: 198.781,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 73.832,84 zł Powiat Olkuski
  • Zederman oznakowanie przejścia, koszt całkowity to 4.238,33 zł z budżetu Powiatu Olkuskiego

W pozyskaniu środków rządowych nasze działania wsparli Minister Jacek Osuch i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, za co serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu przy zakończonych inwestycjach wzięli wczoraj udział przedstawiciele Powiatu Olkuskiego:

  •  Starosta Bogumił Sobczyk
  • Wicestarosta Paulina Polak
  • Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch
  • Radny Michał Mrówka
  • Radny Józef Stach
  • Dyrektor Zarządu Drogowego Paweł Pacuń

Drukuj