od lewej: dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka, Minister Jacek Osuch, Wicestarosta Paulina Polak, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

Ponad milion zł na remont PCPR-u w Olkuszu

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Olkuszu doczeka się kompleksowego remontu.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów powiat olkuski otrzymał z ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 638 641 zł na „Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Olkuszu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu usług dla mieszkańców korzystających z usług instytucji znajdujących się w tym budynku”. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 064 662 zł, z czego 638 641 zł to środki z rezerwy, a pozostałe to środki własne powiatu.

Po raz drugi z rzędu i drugi raz w historii powiat olkuski otrzymał bardzo oczekiwane środki z rezerwy budżetu państwa. Rok temu cieszyliśmy się z przyznania środków w wysokości blisko miliona zł na Dom Dziecka w Olkuszu, dziś świętujemy pozyskanie blisko 650 tys. zł na gruntowny remont budynku Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie przy ul. Piłsudskiego  w Olkuszu. To dla mnie szczególnie ważne, bowiem pomoc społeczna od początku kadencji jest mi szczególnie bliska – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Zaplanowana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu inwestycja obejmuje wnętrze budynku, budynek kotłowni oraz ich otoczenie. Z najważniejszych prac należy wymienić wymianę poszycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej dachu, remont klatki schodowej oraz wiatrołapów razem z instalacjami: grzewczą, elektryczną i przeciwpożarową. Ponadto zostanie wykonany remont sanitariatów w przyziemiu, naprawa balkonu wraz z poręczą, wymiana i montaż bramy wjazdowej, generalny remont i zabezpieczenie budynku kotłowni, wymiana i montaż bram garażowych, montaż urządzeń nawigacyjnych, montaż pętli indukcyjnych oraz oznaczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Remont siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu był od lat oczekiwany przez załogę jak i użytkowników budynku. Dziś staje się on faktem. Dzięki tej inwestycji placówka zostanie w pełni dostosowana dla klientów systemu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy  – informuje wicestarosta Paulina Polak.

Obecnie trwają zaawansowane prace w środku budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koniec prac jest zaplanowany na koniec tego roku.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym udało się pozyskać tak znaczącą kwotę, a bez której inwestycja ta nie byłaby możliwa do zrealizowania. Serdecznie dziękuję za pomoc Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi na szczeblu rządowym, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie za wsparcie merytoryczne, służbom Wojewody za pomoc organizacyjną. oraz Zarządowi Powiatu w Olkuszu. Szczególnie dziękuję Zarządowi Powiatu w Olkuszu, na czele ze Starostą Olkuskim Bogumiłem Sobczykiem, bez którego zaangażowania nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia – komentuje Anna Curyło-Rzepka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

od lewej: Minister Jacek Osuch, Wicestarosta Paulina Polak, Dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk


Drukuj