Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Adam Zielnik, Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu  – Piotr Gamrot, Radna Rady Powiatu w Olkuszu - Barbara Haberka, Społeczny Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Bożena Konieczna, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu – Beata Adamska, oraz Kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Barbara Gorgoń.

Nowa siedziba wolbromskiej Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu

W miniony piątek dokonano otwarcia nowej siedziby wolbromskiej Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu. Na wykonane prace związane z dostosowaniem pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Łukasińskiego 6 w Wolbromiu Zarząd Powiatu w Olkuszu wydatkował ponad 82 tyś. zł.

Zakres wykonanych robót obejmował remont pomieszczeń, wykonanie mebli biurowych oraz montaż odpowiedniej sieci komputerowej.

Cieszy fakt, że dzięki wspólnym staraniom Powiatu Olkuskiego oraz Miasta i Gminy Wolbrom dzieci korzystające z poradni będą przyjmowane w przyjaznych i komfortowych warunkach. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych na ten cel oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu za życzliwość i pomoc techniczną w działaniach związanych ze zmianą lokalizacji. Dziękuję również Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu Beacie Adamskiej oraz podległym Jej pracownikom za sprawne urządzenie nowej placówki – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

W spotkaniu związanym z otwarciem nowej filii uczestniczyli:

Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk,
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Adam Zielnik,
Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu  – Piotr Gamrot,
Radna Rady Powiatu w Olkuszu - Barbara Haberka,
Społeczny Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Bożena Konieczna,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu – Beata Adamska,
oraz Kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Barbara Gorgoń.


Drukuj