Nagrody 2022 Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu - przyznane!

Rozdanie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu

W dniu 14 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2021 rok.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składane były zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu (zał. do Uchwały Nr VI/ 47/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015 r.).

W dniu 22.03.2022 roku Komisja zapoznała się z wnioskami dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

W terminie wpłynęło 39 wniosków łącznie dla 77 kandydatów ubiegających się o nagrodę Starosty Olkuskiego, w tym:

 • 63 zawodników-sportowców,
 • 12 trenerów,
 • 2 działaczy sportowych.

Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, przyznał:

19 nagród pieniężnych dla zawodników-sportowców:

 • Natalia Kopciuch z LKS „Kłos” - modelowanie,
 • Maciej Kiełtyka Klub Sportowy Strong Life - kulturystyka,
 • Sandra Żurek z UKS „Korona” Olkusz- akrobatyka sportowa,
 • Wiktor Adamski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Tańca Wena – taniec,
 • Aleksandra Kaleta z UKS „Judo” Wolbrom – judo,
 • Anna Kaleta z UKS „Judo” Wolbrom – judo,
 • Helena Jarosz z UKS „Omega” Olkusz - pływanie,
 • Dominika Borkowska z UKS „Omega” Olkusz – pływanie,,
 • Barbara Goraj z UKS „Czarny Koń” Olkusz – szachy,
 • Emilia Januszek z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Amelia Basara z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Wiktoria Kozyra z SPR Olkusz- piłka ręczna,
 • Anna Marszałek z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Nikola Sołuściuk z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Karolina Herian z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Oliwia Bartusik z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Natalia Stach z SPR Olkusz – piłka ręczna,
 • Oliwia Bałszczykiewicz z SPR Olkusz- piłka ręczna,
 • Wiktoria Fiołna z SPR Olkusz – piłka ręczna.

3 nagrody pieniężne dla trenerów:

 • Czesław Łaksa z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo” Wolbrom,
 • Marek Starczyński z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Olkusz,
 • Jacek Czerniak z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Olkusz

2 nagrody pieniężne dla działaczy sportowych:

 • Dariusz Sałek,
 • Marcin Ambrożkiewicz.

Nagrody i wyróżnienia wręczył Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki – Rafałem Soleckim w obecności Członków Komisji Marty Dziury i Piotra Gamrota oraz dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Joanny Szatan-Kenderow. Laureaci oprócz nagród otrzymali również pamiątkowe dyplomy.


 


Drukuj