Małopolski Dzień dla Klimatu

Małopolski Dzień dla Klimatu zgromadził na rynku w Olkuszu mieszkańców powiatu, którzy mogli poznać zasady oszczędzania wody.

Ci młodsi z zaciekawieniem przysłuchiwali się części artystycznej, przygotowanej przez Młodzież z Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu we współpracy z Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Ci starsi – prelekcji Pani Agaty Knapik – Państwowego Powiatowego Inspektora w Olkuszu.

W ramach akcji, zainteresowane osoby mogły otrzymać perlator – małe „urządzenie”, które po zamontowaniu na kranie 🛁 🚿 pozwala oszczędzać wodę. Wicestarosta Paulina Polak, oraz Radni Powiatu Olkuskiego Marta Dziura i Grzegorz Nocoń rozdali ich aż 400!

Celem akcji przygotowanej przez Ekodoradcę Łukasza Zarzyckiego, w ramach Programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego realizowanego przez Województwo Małopolskie jest wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu Olkuskiego.


 


Drukuj