MOK w Olkuszu, scena, na środku Piotr Kubiczek konferansjer

Jubileusz XXX-lecia IV LO

 W dniach 9-10 listopada 2021 r. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu świętowało swoje 30 urodziny. o

 We wtorek, 9 listopada odbył się wernisaż wystawy pn. „Mistrz i uczniowie”, na którym prezentowano prace absolwentów „Czwórki” i ich mentora, artysty plastyka Stanisława Wywioła.

W środę, 10 listopada, uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Mniejszej w Olkuszu koncelebrowaną przez Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Po nabożeństwie oraz przemarszu ulicami miasta, organizatorzy zaprosili licznie przybyłych gości do Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na dalszą część uroczystości. Gala została uświetniona okolicznościowymi przemówieniami, gratulacjami oraz życzeniami władz, parlamentarzystów, absolwentów, rodziców oraz przyjaciół Szkoły.

W tym dniu Powiat Olkuski reprezentowali: starosta Bogumił Sobczyk, wicestarosta Paulina Polak, członkowie zarządu Powiatu Krystyna Kowalewska i Krzysztof Dąbrowski, wiceprzewodniczący rady powiatu Kamil Wołek i przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Rafał Solecki. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali jubileuszowy występ artystyczny

Gratulujemy Dyrektorowi „Czwórki” Pani Katarzynie Polak oraz gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i uczniom za przygotowanie i przeprowadzenie tej pięknej uroczystości. Przekazujemy szczere życzenia na dalsze lata działalności, wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu nowych celów, twórczych pomysłów oraz radości z osiąganych sukcesów, zarówno dydaktycznych, wychowawczych, jak i osobistych . Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach…


Zobaczcie fotorelację z jubileuszu.

 

poczet sztandarowy IV LO w Olkuszu
poczet sztandarowy SP nr 4 w Olkuszu
od lewej z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu Adam Milanowski, Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, ołtarz, centralnie Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak
od lewej Andrzej Wójcik radny województwa małopolskiego, Katarzyna Polak dyrektor IV LO w Olkuszu, Bogumił Sobczyk starosta olkuski, Paulina Polak wicestarosta olkuski, Janina Tomsia wicedyrektor IV LO w Olkuszu, Marcin Bujas wicedyrektor IV LO w Olkuszu
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, młodzież i zaproszeni goście uczestniczący w wydarzeniu
uczeń IV LO w Olkuszu, ołtarz w bazylice
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, ołtarz, centralnie Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak
Katarzyna Polak dyrektor IV LO w Olkuszu
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy
sza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy, centralnie Józef Stach radny rady powiatu w Olkuszu
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, olkuska reprezentacyjna orkiestra dęta
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy, w tle ołtarz
MOK w Olkuszu, scena, na środku Piotr Kubiczek konferansjer
msza św. w bazylice mniejszej w Olkuszu, uczestnicy mszy
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu, na pierwszym planie przedstawiciel Nadleśnictwa Olkusz
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu, na pierwszym planie od lewej Kamil Wołek radny rady powiatu w Olkuszu, Agnieszka Ścigaj Poseł na sejm RP, Krzysztof Dąbrowski członek zarządu powiatu w Olkuszu
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu, na pierwszym planie Rafał Solecki radny rady powiatu w Olkuszu
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu
Katarzyna Polak dyrektor IV LO w Olkuszu na scenie MOK w Olkuszu
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu, na pierwszym planie Anna Mrówka kierownik WTZ w Olkuszu
Zofia Jaworska Pierwszy dyrektor IV LO w latach 91-92
Julita Mlaskawa Akademia WSB w Krakowie dziekan wydziału zamiejscowego
Nina Diehl koordynator programu DSD na Polskę południową
Wiesław Pietras dyrektor ŚDS w Olkuszu
Zbigniew Świerczek przewodniczący międzyzakładowej komisji pracowników oświaty NSZZ Solidarność
Komitet rodzicielski IV LO w Olkuszu na scenie MOK w Olkuszu
Rafał solecki radny rady powiatu w Olkuszu
sala widowiskowa MOK w Olkuszu na pierwszym planie Kamil wołek radny rady powiatu w Olkuszu
uczniowie IV LO w Olkuszu tańczą na scenie MOK
uczniowie IV LO w Olkuszu śpiewają na scenie MOK
uczniowie IV LO w Olkuszu tańczą na scenie MOK w strojach mażoretek
przedstawiciel kuratorium oświaty Halina Cimer małopolski wicekurator oświaty
Michał Zasucha dyrektor biura Posła na Sejm RP Jacka Osucha
ksiądz na scenie MOK w Olkuszu
Paulina Polak wicestarosta olkuski na scenie MOK w Olkuszu
Bogumił Sobczyk starosta olkuski, Paulina Polak wicestarosta olkuski na scenie MOK w Olkuszu
Katarzyna Polak dyrektor IV LO w Olkuszu
uczeń IV LO w Olkuszu śpiewa na scenie
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu
sala widowiskowa MOK w Olkuszu, uczestnicy jubileuszu

 


Drukuj