Jubileusz 100-lecia istnienia OSP w Laskach

W niedzielę 28 sierpnia na placu przy remizie OSP odbyły się uroczystości jubileuszowe laskowskiej jednostki pożarniczej. Oprócz licznych wystąpień, podziękowań i odznaczeń, niewątpliwie najważniejszym punktem programu było oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Samochód jest wyposażony między innymi w taran z oświetleniem, wyciągarkę elektryczną, sprzęt łączności radiowej, drabiny i wiele innych.

Dziękujemy organizatorom, tj. Wójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu i Prezesowi OSP w Laskach Maciejowi Małeckiemu za możliwość włączenia się w organizację tak ważnego dla Ziemi Olkuskiej wydarzenia. Druhom strażakom życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Centrum Kultury w Bolesławiu.


 

 


Drukuj