od lewej: Starosta Bogumił Sobczyk, Wicestarosta Paulina Polak, wykonawca Drogomex z prezentują podpisaną umowę na  przebudowę drogi

Dobre wiadomości dla Mieszkańców ul. Starowiejskiej w Żuradzie

W dniu dzisiejszym starosta Bogumił Sobczyk wicestarosta Paulina Polak podpisali umowę na kompleksową przebudowę ul. Starowiejskiej w Żuradzie z firmą Drogomex.

Modernizacji poddany zostanie cały odcinek od pętli do skrzyżowania z ul. Mazaniec. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni oraz chodników na części ulicy. Przebudowana zostanie również pętla i zatoki autobusowe.

Całkowity koszt zadania to kwota ponad 7 700 000 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień 2023 r.

Dzięki wsparciu Ministra Pana Jacek Osuch oraz Wojewody Małopolskiego Pana Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski 60 % tej kwoty pokryte zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, a pozostała część stanowi środki własne Powiatu.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia tej inwestycji. Nie były to łatwe decyzje finansowe. Jednak wsparcie Pana Ministra Jacka Osucha i Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz przychylność Radnych Rady Powiatu w Olkuszu pozwolą mieszkańcom przestać martwić się o dojazd do swoich posesji, a dzieci będą bezpiecznie chodzić do szkoły - informuje wicestarosta Paulina Polak.

Starosta olkuski Bogumił Sobczyk i Wicestarosta Paulina Polak podpisują umowę na przebudowę drogiPrzedstawiciele firmy Drogomex podpisują umowę na przebudowę drogiul. Starowiejska w Żuradzie - przed modernizacjąStarosta olkuski Bogumił Sobczyk i Wicestarosta Paulina Polak z wizytą w Żuradzie na ul. Starowiejskiej


Drukuj