Zdjęcie przed budynkiem DPS-u w Olkuszu. Na pierwszym planie Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita, Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor DPS - Iwona Cebo-Gacek trzymają symboliczny czek dla DPS-u na kwotę 97 536,00 zł. Na drugim planie dwie osoby - pracownicy DPS-u. W tle flagi powiatu olkuskiego oraz Wojewody Małopolskiego

Blisko 100 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

Do powiatu olkuskiego trafiły kolejne fundusze na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał dziś czek na kwotę 97 536,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Dzięki wsparciu finansowemu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, wyposażenie i środki ochrony osobistej. Możliwe będzie także przeznaczenie funduszy na zapewnienie kadry potrzebnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS-y.

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu to dla jego mieszkańców nie tylko miejsce egzystencji, ale często jedyny i prawdziwy dom. Dla nas, jako organu prowadzącego, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie teraz w dobie epidemii. Dzięki otrzymanemu dziś wsparciu możliwe będzie zwiększenie doposażenia w niezbędny sprzęt oraz wsparcie kadry pracowniczej  – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.
 
W trakcie drugiej fali epidemii na przełomie października i listopada minionego roku 60% naszych mieszkańców i 50% pracowników dotkniętych zostało zakażeniem COVID-19. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i zbliżającą się trzecią falą zachorowań niezbędne jest silne wsparcie DPS-ów. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości realizacji usług świadczonych przez jednostkę, wsparcie osób świadczących pracę w Domu i doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej – podkreśla Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu Iwona Cebo-Gacek.

W spotkaniu brali udział:

  • Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita
  • Starosta Powiatu Olkuskiego - Bogumił Sobczyk
  • Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Jacek Kowalczyk
  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu - Iwona Cebo-Gacek

Zdjęcie przed budynkiem DPS-u w Olkuszu. Na pierwszym planie Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita, Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor DPS - Iwona Cebo-Gacek, która trzyma symboliczny czek dla DPS-u na kwotę 97 536,00 zł. Na drugim planie dwie osoby - pracownicy DPS-u, trzymają w rękach upominki dla Wojewody i Starosty. W tle flagi powiatu olkuskiego oraz Wojewody Małopolskiego.


Drukuj