8 000 000 zł na drogi w Gminie Wolbrom

W ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" powiat olkuski otrzymał niebagatelną kwotę 8 mln zł na przebudowę dróg w gminie Wolbrom.


Objęte wnioskiem drogi stanowią połączenie między miejscowościami Chełm, Poręba Górna, Budzyń i Lgota Wielka.

Aktualnie drogi są w złym stanie technicznym z wieloma spękaniami, ubytkami i przełomami. Ich modernizacja usprawni ruch i przemieszczanie się mieszkańców do pracy, szkół a także budynków użyteczności publicznej (urzędu miasta, ośrodka zdrowia czy urzędu pocztowego).

Dziękujemy Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi - Wiceminister Sportu i Turystyki za ogromne wsparcie dla złożonego przez powiat wniosku i otrzymanie środków na realizację tej ważnej inwestycji.

Podziękowania składamy również Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za wszelką przychylność i pomoc w skutecznym aplikowaniu o środki finansowe.


 

 


Drukuj