Radni sejmiku Województwa Małopolskiego podczas sesji

1 000 000 złotych dla Powiatu z Województwa Małopolskiego na rezonans magnetyczny

Na dzisiejszej Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu w sprzęt diagnostyczny - rezonans magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem typu C”.

W obradach sesji uczestniczyli Starosta Bogumił Sobczyk oraz Wicestarosta Paulina Polak, którzy wzięli udział w merytorycznej dyskusji i udzielali odpowiedzi na zapytania radnych. W wyniku podjętej uchwały zdecydowano o przekazaniu środków w wysokości 1 miliona złotych. 

Na realizację zadania zakupu rezonansu magnetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budżecie powiatu olkuskiego znajdują się już środki w wysokości 3,5 miliona złotych, które pochodzą z udzielonej powiatowi pomocy finansowej z Gminy Bolesław w ramach funduszy pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To ważny dzień dla naszego powiatu, bowiem dzięki udzielonej przez sejmik województwa małopolskiego pomocy finansowej na zakup rezonansu magnetycznego jesteśmy coraz bliżej sfinalizowania tej inwestycji. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym wojewódzkim, którzy jednogłośnie zagłosowali za wsparciem powiatu w wysokości miliona złotych. Szczególnie dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego na ręce Marszałka Pana Witold Kozłowski oraz Wicemarszałka Pana Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Składam podziękowania za wsparcie w staraniach o zainicjowanie podjęcia uchwały Panu Ministrowi Jacek Osuch, Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski oraz Radnemu Wojewódzkiemu z ziemi olkuskiej Panu Andrzej Wójcik - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Na koniec dziękuję Pani Staroście Paulinie Polak ze codziennie wsparcie i determinację w pomyślnym zakończeniu starań o pozyskanie dodatkowych środków na zakup rezonansu - mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Podczas obrad sesji Radni wojewódzcy złożyli również podziękowania na ręce władz powiatu wszystkim służbom i wolontariuszom za niezwłoczną i bezprecedensową pomoc dla uchodźców w ramach „powiatowego miasteczka” zlokalizowanego przy szerokim torze kolejowym w Olkuszu.

Przemawia Wicemarszałek Łukasz SmółkaPrzemawia Starosta olkuski Bogumił Sobczyk


Drukuj