Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXIX SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 7 września (środa) o godzinie 15:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 7 września 2022r. (środa)  o godz. 15.30

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2022r.
 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego według stanu na 30.06.2022r.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022r. (subwencja oświatowa).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi położonego na terenie gminy Wolbrom, w skład której wchodzi ciąg ulic: Nowa, Mariacka (od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Miechowską i Piłsudskiego), Miechowska (od skrzyżowania z ul. Mariacką i Piłsudskiego do Ronda 1 Pułku Ułanów Krechowieckich), stanowiącego poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej nr 783.
 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej tj. ul. Krakowska (od ul. Olkuska Szosa do ul. Rynek), ul. Rynek (od ul. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury), ul. Żwirki i Wigury (od ul. Rynek do ul. Nowej) w miejscowości Wolbrom.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2022r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/96/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.09.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zakończenie XXXIX sesji.

Drukuj