Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXIV SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 21 grudnia (wtorek) o godzinie 15:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2022-2030 wraz z autopoprawką.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Jura” w Olkuszu.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2021r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Olkuskiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Olkuszu.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zakończenie XXXIV sesji.

Drukuj