Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 27 października (środa) o godzinie 15:30 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 15.30

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie odwołania delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. J.Korczaka 7.
 10. Rozpatrzenie skargi i wniosków, które wpłynęły do Rady Powiatu w Olkuszu.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie XXXII sesji.

Drukuj