Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXI Sesja Rady Powiatu w Olkuszu

Zawiadamiamy, że w poniedziałek, 13 września o godzinie 15:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Olkuszu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2020 roku z zakresu nadzoru wodnego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2021roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2021r.
 11. Projekt uchwały w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia dotyczący ustanowienia instytucji koronera.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie XXXI sesji.

Drukuj